Thước kẹp điện tử chính hãng INSIZE 0-150mm

650,000  599,000