Tôi là người hoạt động trong lĩnh vực nhôm kính, xây dựng, thích sáng tạo và chia sẻ. Blog này chuyên chia sẻ tài liệu, kiến thức, kinh nghiệm mà bản thân tôi và mọi người tích lũy được, hi vọng sẽ hỗ trợ được nhiều người khác trong công việc và đời sống.