ĐỘ DỐC TIÊU CHUẨN CỦA MÁI

  • Mái lợp tôn múi từ 15 đến 20%;
  • Mái lợp fibrô xi măng từ 30 đến 40%;
  • Mái lợp ngói từ 50 đến 60%;
  • Mái lợp tấm bê tông cốt thép từ 5 đến 8%.

Trong thực tế các dự án xây dựng nhà xưởng tiền chế, độ dốc mái tôn thường chọn từ 10% đến 30%, độ dốc tối thiểu từ 8% – 10%.